מושגים במשכנתאות - הלוואת בלון הדפסה

 

אחוז מימון

אינפלציה

אישור עקרוני

ביטוח חיים

ביטוח נכס

ביטול משכון

ביצוע משכנתא

גרייס

גרירת משכנתא

דו"ח יתרה לסילוק

הכנסה ברוטו

הכנסה נטו

הלוואת זכאות

הלוואת מקום

הלוואה עומדת

הלוואת בלון

הלוואת גישור

הערת אזהרה

הפרשי הצמדה

הצמדה

הצמדה לדולר

הצמדה למדד

חשבון מוגבל

לוח קרן שווה

לוח שפיצר

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פתיחת תיק

ריבית נומינאלית

ריבית אפקטיבית

ריבית דריבית

ריבית פיגורים

שמאי

תעודת זכאות

הלוואת בלון או משכנתאת בלון הוא מסלול שבו לוקח ההלוואה לא משלם את הקרן ההצמדה והריבית לאורך חיי המשכנתא.  הקרן הריבית וההצמדה מתווספים לקרן ההלוואה ומשולמות בסוף התקופה. במקרה זה ההלוואה לא מעיקה על החיים הכלכליים והתשלום לא זול אך סביר.

אפשרות שניה היא בלון חלקי שבה משלמים את הריבית כל חודש ואת הקרן והצמדה למדד המחירים לצרכן משולמים בסוף תקופת ההלוואה.

מסלול הבלון מומלץ  למי שממתין לכסף (סכום ידוע) שיגיע בעוד מספר חודשים או למשפץ דירה שמתכוון למכור את הדירה תוך חצי שנה שנה אחרי השיפוץ ולמקרים דומים אחרים.

 

 

MLBGsign

 

mash_index mash_maslul mash_new mash_renew