מושגים במשכנתאות - לוח קרן שפיצר הדפסה

 

אחוז מימון

אינפלציה

אישור עקרוני

ביטוח חיים

ביטוח נכס

ביטול משכון

ביצוע משכנתא

גרייס

גרירת משכנתא

דו"ח יתרה לסילוק

הכנסה ברוטו

הכנסה נטו

הלוואת זכאות

הלוואת מקום

הלוואה עומדת

הלוואת בלון

הלוואת גישור

הערת אזהרה

הפרשי הצמדה

הצמדה

הצמדה לדולר

הצמדה למדד

חשבון מוגבל

לוח קרן שווה

לוח שפיצר

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פתיחת תיק

ריבית נומינאלית

ריבית אפקטיבית

ריבית דריבית

ריבית פיגורים

שמאי

תעודת זכאות

לוח סילוקין מגדיר כיצד נחזיר את המשכנתא שנלקחה. אם בלוח סילוקין קרן-שווה אנחנו מחזירים קרן זהה בכל חודש (והריבית משתנה מחודש לחודש), הרי בלוח סילוקין שפיצר התשלום בכל חודש וחודש (ללא הצמדה ושינויי ריבית) קבועים.

היות ולוח סילוקין שפיצר נוח יותר לשכירים ולבעלי משכורת קבועה, בהתחלה, התשלומים מכסים יותר ריבית ופחות קרן. בהמשך, התשלום מכיל יותר קרן ופחות ריבית. מכאן שלאחר ששילמנו 50% מהתשלומים, הקרן לא ירדה מתחת ל-50% ושילמנו יותר ריבית (שלא תחשב אם נחליט למחזר את המשכנתא).

לדוגמא, במשכנתא של 100,000 ש"ח, לאחר 50% מהזמן היתרה תעמוד על 56,000 ש"ח לערך (תלוי תקופת המשכנתא). היות ותמהיל המשכנתא מכיל מסלולים צמודי מדד ו/או שהריבית משתנה אחת לתקופה, יש לזכור כי התשלומים יגדלו מחודש לחודש בגלל הצמדה למדד ו/או שינויי ריבית

 


 

 

MLBGsign

 

mash_index mash_maslul mash_new mash_renew